Home In The Garden

Trang chủ In The Garden cung cấp chỗ ở Melaka. Tất cả các phòng đều có phòng tắm chung. Trang chủ In The Garden có WiFi miễn phí trong toàn tài sản. Bạn sẽ tìm thấy một phòng khách chung tại khách sạn. Christ Church là từ Trang chủ Trong The Garden 300 m, trong khi Porta de Santiago là từ tài sản 500 mét. Các sân bay gần nhất là sân bay quốc tế Kuala Lumpur, 87 km từ Trang chủ Trong The Garden.